Sunday, June 5, 2011

exuberanți

Cei 3, altădată 4, se pregătesc de unul din ultimele mari gesturi de exuberanță tinerească. Anii lor, care se înmulțesc cu 3, deși ar fi fost de preferat să se împartă, i-au ajuns din urmă. Așa că fac un ultim gest cerut, înainte de a fi exilat din cetate, și de d.. Dar e prea târziu pentru ca d. să fie adus înapoi. Ireconciliabilul rămâne ireconciliabil, iar d. un simplu observator extern.

No comments: