Sunday, October 30, 2011

lectură obligatorie

...toţi acei cercetători în formare ar trebui să-şi aloce 2-3 ore din timpul personal pentru a citi lucrarea lui Ernesto Sabato "Unu şi Universul"

No comments: